Slide-1 Slide-2 Slide-3 Slide-4 Slide-5 Slide-6
 

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne „Leśne Skarby” powstało 2010 roku. Celem działalności koła „Leśne Skarby” jest: propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, zdobywanie wiedzy o otaczającym nas świecie, kultury i przyrody, poszerzanie wiedzy o regionie ziemi kutnowskiej i nie tylko, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie postaw promujących zdrowy styl życia oraz zdobywanie nowych doświadczeń.

 KOŁO KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE "LEŚNE SKARBY"