Slide-1 Slide-2 Slide-3 Slide-4 Slide-5 Slide-6
 

Koło sportowe „Olimp”

 

 

Koło sportowe „Olimp” funkcjonuje od 2009 roku. Opiekunami koła sportowego są wychowawcy POW we Franciszkowie. Głównym zadaniem koła sportowego jest: propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, podnoszenie sprawności fizycznej u podopiecznych, popularyzowanie różnych dyscyplin sportowych, wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego, rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.