Slide-1 Slide-2 Slide-3 Slide-4 Slide-5 Slide-6
 

 

 

Koło SAVOIR - VIVRE

Savoir – vivre to zasady właściwego zachowania oraz umiejętność stosowania ich w życiu codziennym. To również ogłada oraz znajomość obowiązujących zwyczajów i reguł respektowanych w danej grupie społecznej.
Kultura osobista, obycie i dobre maniery to cechy, które określają każdego człowieka. Kształtują się one w wyniku pracy nad sobą w długotrwałym procesie samodoskonalenia. Ważne jest zatem, aby tę pracę rozpocząć już od najmłodszych lat.
Chcemy propagować wśród naszych wychowanków wzorce kulturalnego zachowania,wdrażać nawyk stosowania zwrotów grzecznościowych oraz odpowiedniego „odnalezienia się” w różnych sytuacjach dnia codziennego. Zależy nam na tym, aby dzieci zrozumiały, że właściwe i zgodne        z ogólnymi normami zachowanie ma wpływ na ich życie, a osoby, które przestrzegają zasad savoir – vivre są lubiane, szanowane i cenione.
Celem zajęć jest wzbogacanie wiedzy wychowanków, nauka wzajemnej akceptacji
i współpracy oraz odpowiedniej komunikacji z innymi.
Dzieci w miłej atmosferze, przy pomocy różnych form dydaktycznych poznają sposoby właściwego rozwiązywania konfliktów oraz budowania pozytywnych relacji z innymi. Wycieczki, dyskusja oraz przedstawiane scenki tematyczne uczą wrażliwości oraz dają szansę wspólnego wypracowania metod radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
Spotkania w ramach Koła Savoir – vivre wzbogacają wiedzę historyczną wychowanków, uczą jak ciekawie i pożytecznie spędzać czas wolny. Ukazują zasady kulturalnego zachowania się
w różnych sytuacjach społecznych, propagują zdrowy tryb życia bez nałogów i uzależnień