Slide-1 Slide-2 Slide-3 Slide-4 Slide-5 Slide-6
 

KRÓTKA HISTORIA PAŁACU WE FRANCISZKOWIe


Pałac został zbudowany około 1905r, w 1924r. został przebudowany i powiększony.
W okresie międzywojennym Franciszków należał do Jana Wyganowskiego.
W 1945r. pałac z folwarkiem oraz 60ha gruntów przeszła na własność państwową.
W latach 1946 – 1947 były tu kolonie letnie dla dzieci.
W latach 1948 – 1949 ośrodek dworski służył jako Dom Matki i Dziecka.
W latach 1949 – 1953 zorganizowany został Państwowy Zakład Specjalny dla Dorosłych, obejmujący opieką około 50 osób.
W 1971r dokonano rozbudowy oficyny przy pałacu.
W 1974r wybudowano nowy budynek warsztatu rzemieślniczego.
Od 1953r użytkownikiem i gospodarzem był Państwowy Dom Pomocy Społecznej we Franciszkowie.
W sierpniu 2007r utworzona została Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie. Pierwsze dzieci przybyły 16 czerwca 2008r. z każdym kolejnym dniem przybywało dzieci a wraz z nimi kłopoty i radości.

2