Slide-1 Slide-2 Slide-3 Slide-4 Slide-5 Slide-6
 


Koło artystyczne „Kuźnia talentów” funkcjonuje od września 2011r. Zadaniem koła artystycznego jest: zagospodarowanie wychowankom POW we Franciszkowie czasu wolnego, stymulowanie do aktywności       i kreatywności, rozbudzanie wyobraźni dziecka, rozwijanie zainteresowań wychowanków, możliwość ekspresji swoich uczuć oraz stanów emocjonalnych, rozbudzanie w dziecku wrażliwości na piękno otaczającego go świata, poznanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu, zdobycie wiedzy na temat różnych rodzajów sztuki, rozwój umiejętności manualnych, plastycznych, muzycznych, tanecznych, retorycznych .

 

         Koło artystyczne "Kuźnia talentów